Close

ચુંટણી

EPIC નંબર દ્વારા નામ,ભાગ નંબર, મતદાન મથકની વિગત જાણો Link
મતદાન મથકોની યાદીના સુધારા – વધારા સહિત મુસદાની પ્રસિદ્ધિની નોટીસ – 85 માણાવદર  85 – માણાવદર  
મતદાન મથકોની યાદીના સુધારા – વધારા સહિત મુસદાની પ્રસિદ્ધિની નોટીસ – 86 જુનાગઢ 86 – જુનાગઢ  
મતદાન મથકોની યાદીના સુધારા – વધારા સહિત મુસદાની પ્રસિદ્ધિની નોટીસ – 87 વિસાવદર  87 – વિસાવદર  
મતદાન મથકોની યાદીના સુધારા – વધારા સહિત મુસદાની પ્રસિદ્ધિની નોટીસ – 88 કેશોદ  88 – કેશોદ  
મતદાન મથકોની યાદીના સુધારા – વધારા સહિત મુસદાની પ્રસિદ્ધિની નોટીસ – 89 માંંગરોળ 89 – માંંગરોળ