Close

સિટી સર્વે કચેરી

સિટી સરવે કચેરીની કામગીરી 

  1. મેન્ટેનન્સ સરવેયરશ્રી મકાનોના રીવ્યુ કરવા.
  2. સરકારી દબાણોના રીવ્યુ કરવા અને સરકારી જગ્યાની દ્યાન રાખવી.
  3.  મે.સ.શ્રી દ્વરા પ્રોપર્ટીકાર્ડની જાણવણી કરવી અને તેમા લોકોની ફેરફાર અરજીઓ દ્વારા તેમા   ફેરફાર કરવા.
  4. લોકોની અરજીઓ દ્વારા ફેરફાર થતા તેમા આવતા વાંધાઓ ની તકરારી કરવા.
  5. સિટી સરવે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ તકરારી રીમન્ડ કેસોની અપીએલો ચલાવી યોગ્ય નિર્ણયો લેવા.
  6. સિટી સરવે કચેરી દ્વારા લોકોને પ્રોપર્ટી કાર્ડની નકલો પુરી પાડવી.
  7.  મે.સ દ્વારા મકાનોની ફ્લેટોની માપણી કરી અને સિટી વધારે વિસ્તાના ખેતી વળી જગ્યાનો  સક્ષમ અધિકારી દ્વાર થતા બિનખેતી ના હુકમોની નોંધ કરવી. અને તેની માપણી કરી નવા પ્રોપર્ટી કાર્ડ બનાવવા.
સીટી સર્વે કચેરી
કચેરીનું નામ સરનામું
સિટી સરવે કચેરી, જુનાગઢ તાલુકા સેવા સદન, જુનાગઢ
સિટી સરવે કચેરી, વડાલ સિટી સરવે કચેરી, મુ. વડાલ
સિટી સરવે કચેરી, બીલખા સિટી સરવે કચેરી, મુ. બીલખા
સિટી સરવે કચેરી, વિસાવદર સિટી સરવે કચેરી, મામલતદાર કચેરી કમ્પાઉન્ડમાં,વિસાવદર
સિટી સરવે કચેરી, મેંદરડા સિટી સરવે કચેરી, મેંદરડા
સિટી સરવે કચેરી, કેશોદ સિટી સરવે કચેરી, મામલતદાર કચેરી કમ્પાઉન્ડમાં, કેશોદ
સિટી સરવે કચેરી, માળિયા હાટીના સિટી સરવે કચેરી, મામલતદાર કચેરી કમ્પાઉન્ડમાં, માળિયા હાટીના
સિટી સરવે કચેરી, ચોરવાડ સિટી સરવે કચેરી, મુ. ચોરવાડ
સિટી સરવે કચેરી, માણાવદર સિટી સરવે કચેરી, મુ. ચોરવાડ
સિટી સરવે કચેરી, માણાવદર સિટી સરવે કચેરી, મામલતદાર કચેરી કમ્પાઉન્ડમાં, માણાવદર
સિટી સરવે કચેરી, બાંટવા સિટી સરવે કચેરી, મુ. બાંટવા
સિટી સરવે કચેરી, માંગરોળ સિટી સરવે કચેરી, મામલતદાર કચેરી કમ્પાઉન્ડમાં, માંગરોળ