Close

ફોર્મ્સ

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
વારસાઈ અને હયાતીમાં દાખલ 07/08/2018 જુઓ (46 KB)
વહેંચણી 07/08/2018 જુઓ (45 KB)
સીનીયર સીટીઝન હોવા અંગેનુ પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૯૬ 07/08/2018 જુઓ (55 KB)
એસ. ઈ. બી. સી. પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૯ 07/08/2018 જુઓ (66 KB)
નોન ક્રિમીલેયર પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૭ 07/08/2018 જુઓ (137 KB)
આવક અંગેનુ પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૬ 07/08/2018 જુઓ (62 KB)
હક્ક કમી અને સગીર 07/08/2018 જુઓ (60 KB)
ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ : ફોર્મ નં ૪૨ 07/08/2018 જુઓ (80 KB)
જાતિ પ્રમાણ પત્ર (અ.જા. / અ.જ.જા. ) : ફોર્મ નં ૪૦ 07/08/2018 જુઓ (43 KB)
બોજો મુક્તી, સગીર મુક્તી 07/08/2018 જુઓ (74 KB)