Close

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
નોડલ અધિકારીશ્રીની નિમણુક આપવા બાબત અંગે પત્ર તા. ૨૦-૦૪-૨૦૨૦ 20/04/2020 જુઓ (2 MB)
કોવીડ – ૧૯ જાહેરનામું તા. ૨૦-૦૪-૨૦૨૦ 20/04/2020 જુઓ (3 MB)
રાષ્ટ્રીય ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધા – ૨૦૨૦ સ્પર્ધા માટે લાયક ઉમેદવારોનું લીસ્ટ  01/02/2020 જુઓ (226 KB)
રાજ્ય ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધા ટોપ – ૨૫ સ્પર્ધકનું રેન્ક વાઈસ લીસ્ટ ( જૂનીયર ભાઈઓ અને જૂનીયર બહેનો ) 08/01/2020 જુઓ (534 KB)
રાજ્ય ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધા ટોપ – ૨૫ સ્પર્ધકનું રેન્ક વાઈસ લીસ્ટ ( સીનીયર ભાઈઓ અને સીનીયર બહેનો ) 08/01/2020 જુઓ (602 KB)
રાજ્ય ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધા રદ કરેલ ઉમેદવારોનું લીસ્ટ 31/12/2019 જુઓ (550 KB)
ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધા ફોર્મ 24/12/2019 જુઓ (53 KB)
જુનાગઢ પંચાયત ગામોની યાદી 21/08/2018 જુઓ (61 KB)
અર્બન વાઈ-ફાઈ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ફ્રી વાઈ-ફાઈ ઝોન – લોકેશન ની યાદી 09/08/2018 જુઓ (2 MB)
જીલ્લાની રૂપરેખા 06/08/2018 જુઓ (400 KB)