Close

તાલુકા

તાલુકા
ક્રમ તાલુકા  મામલતદારશ્રીનું નામ તાલુકા મુખ્ય મથક સરનામું  સંપર્ક ઈ-મેઈલ 
1 જુનાગઢ સીટી શ્રી કે. એસ. પટેલ  જુનાગઢ તાલુકા સેવા સદન,જુનાગઢ સીટી  0285 2621596 mam-junagadhcity[at]gujarat[dot]gov[dot]in
2 જુનાગઢ ગ્રામ્ય શ્રી આર. એસ. વરીયા જુનાગઢ તાલુકા સેવા સદન ,જુનાગઢ સીટી 0285 2627453 mam-junagadh[at]gujarat[dot]gov[dot]in
3 વંથલી વંથલી વંથલી મામલતદાર ઓફીસ, વંથલી  02872 222046 mam-vanthali[at]gujarat[dot]gov[dot]in
4 માણાવદર શ્રી વાય. પી. જોશી  માણાવદર મામલતદાર ઓફીસ, માણાવદર 02874 221440 mam-manavadar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
5 કેશોદ શ્રી એલ. આર. ચૌધરી  કેશોદ મામલતદાર ઓફીસ, કેશોદ  02871 236043 mam-keshod[at]gujarat[dot]gov[dot]in
6 માંગરોળ શ્રી પી. જે. શાહ  માંગરોળ મામલતદાર ઓફીસ, માંગરોળ 02878 222009 mam-mangrol[at]gujarat[dot]gov[dot]in
7 મેંદરડા શ્રી કે. જી. રાયકુંડલિયા મેંદરડા મામલતદાર ઓફીસ, મેંદરડા  02872 241329 mam-mendarda[at]gujarat[dot]gov[dot]in
8 માળિયા હાટીના શ્રી એસ. વી. ચમાર  માળિયા હાટીના મામલતદાર ઓફીસ, માળિયા હાટીના  02870 222232 mam-maliya[at]gujarat[dot]gov[dot]in
9 ભેસાણ શ્રી જી. ડી. બારિયા ભેસાણ મામલતદાર ઓફીસ, ભેસાણ 02873 253426 mam-bhesan[at]gujarat[dot]gov[dot]in
10 વિસાવદર શ્રી વાય.આર. ગોસાઈ વિસાવદર મામલતદાર ઓફીસ, વિસાવદર  02873 222056 mam-visavadar[at]gujarat[dot]gov[dot]in