Close

આર.ટી.આઈ.

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫, એ  સારી રાજયવ્‍યવસ્‍થા તરફ દોરી જનાર અને શકિતશાળી સાઘન છે. આ અધિનિયમ ૧૨ મી ઓકટોબર,૨૦૦૫ થી અમલમાં આવેલ છે. 

માહિતી મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો 

આરટીઆઈ અરજીનો નમુનો

 

વધારે માહિતી માટે મુલાકાત લો http://gic.gujarat.gov.in/

પ્રો-એક્ટીવ ડિસકલોઝર ૨૦૨૩ જોવો અને ડાઉંલોડ કરો